FORUM

NTNU ønsker full åpenhet om Rosenborgsaken

ARBEIDSMILJØ NTNUs ledelse tar oppslagene i mediene om krefttilfeller som kan ha sammenheng med opphold i våre tidligere laboratorier på Rosenborg meget alvorlig. Jeg vil uttrykke min dype medfølelse med dem som har mistet sine kjære i sykdom.

NTNU er, og skal være, en god arbeidsplass og et godt studiested. Ansattes og studenters helse og sikkerhet er overordnet alle andre hensyn. Som rektor forsikrer jeg derfor at vi skal gjøre alt som er i vår makt for å bidra til at alle berørte får nødvendig oppfølging.

Hendelsene som denne saken gjelder ligger 20-30 år tilbake i tid og skjedde i laboratoriene på Rosenborg, som blant annet huset Kjemisk institutt, Botanisk institutt og Zoologisk institutt. En undersøkelse i 1998 konkluderte med at man så langt ikke hadde holdepunkter for at det i den aktuelle gruppen nå finnes noen påvisbar helseskade, som kan relateres til tidligere arbeidsmiljøpåvirkninger i laboratoriene ved Botanisk institutt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt gjennomfører for tiden en undersøkelse sammen med Kreftregisteret og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital. Den vil forhåpentligvis gi ny informasjon om eventuell overhyppighet basert på de data som er tilgjengelig nå. Så fort resultatene av denne og andre undersøkelser blir klare, vil vi informere alle berørte via de kanaler vi rår over.

NTNUs ledelse ønsker full åpenhet om alle forhold i denne saken, og ser det som positivt at vi nå blir gjenstand for en uavhengig granskning. Vi stiller alt relevant personell og alle våre arkiver til rådighet både for granskingsutvalget som regjeringen vil nedsette og for det rådgivende medisinske ekspertutvalget som kunnskapsministeren har nedsatt.

Jeg vet at medieoppslagene den siste tiden har ført til mye diskusjon og sikkert også uro blant tidligere studenter og ansatte på Rosenborg. Alle som mener at de kan ha blitt utsatt for farlig eksponering i disse laboratoriene kan ta kontakt med NTNU. Hos oss vil du få ytterligere opplysninger om saken. Om du ønsker, kan du også få tilbud om samtale med kvalifisert personell og vår HMS-seksjon (Helse, Miljø og Sikkerhet) kan gi råd om en eventuell legeundersøkelse.

Til slutt vil jeg understreke at det har skjedd mange forbedringer både av lokaler og sikkerhetsarbeid ved NTNU siden 1960- og 1970-tallet. Laboratorievirksomheten er flyttet til et nytt realfagsbygg som åpnet i 2000. Disse laboratoriene holder den høyeste standard. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, håndtering av avfall og opplæringen i laboratoriearbeid er satt i system. Ut fra den kunnskap vi har i dag, er derfor helserisikoen ved å arbeide i våre laboratorier nå svært lav. Studenter og ansatte skal derfor trygt kunne studere og forske hos oss.

Torbjørn Digernes

Rektor NTNU

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.