PRODUKTNYHETER

Nøyaktig temperaturmåling

– Alle modellene i serien kan leveres med denne spesielle ytelsen og fortsatt måle i standard måleområde - 30O til +900oC. Som på standardutgaven, vil en koaksial klasse to sirkulær laser vise den aktuelle måleflekken. Med 16 laserpunkter er måleflekken godt markert.

Standard ytelser er fortsatt 0,1 grads oppløsning, en prosent målenøyaktighet, blinkende og hørbar alarm, justerbar emissivitet, maksimumIminimum temperatur, displaylys, indikator for lav batterispenning, automatisk utkobling, 7 sekunders visning av sist målte verdi, 100 punkters datalogger, rapportutskrift.

Ranger MX er selvsagt meget anvendelig når man må måle på små gjenstander. – Med trenden mot miniatyrisering av elektriske og elektroniske komponenter, er den et funn ved feilfinning og reparasjon, bedyrer Rørtveit.

– Lav måletemperatur (SZ) har utvidet måleområde til -50oC + 500oC. Måling ned til -32oC har hittil vært den vanlige nedre grense ved denne typen instrumenter. Flere og flere steder krever nå måling under denne verdien.

Les mer om: