NOx-utslipp fra bioenergi små

NHO rasler med sablene og krever refusjon av NOx-avgiften og at regjeringen blir med på et NOx-fond som alternativ til NOx-avgiften de vil kreve inn. (Bilde: Colourbox.com)
Verdens største dampkjele som benytter CFB-teknologi ved biomasseforbrenning står her, ved Alholmens Kraft i Finland. Kværner Power leverte kjelen, som har en dampkapasitet på 550MW, i 2001. Nå skal de levere en dampkjele med 22MW kapasitet til Fredrikstad. (Bilde: power-technology.com)
Kari Asheim, næringspolitisk rådgiver i bransjeforeningen NoBio.
  • Kraft

NoBio går dermed hardt ut mot opplysnigene tidligere i uka der TU.no skriver at bioenergi kan gi opptil fire ganger så høye utslipp av NOx som naturgass.

NoBio mener at NO x-utslippene fra bioenergi er ubetydelige satt opp mot de store utslippskildene som skipsfart, olje- og gassutvinning, ferrosilisium-industrien og tungtransporten.

Skipsfart verst

– En offensiv bioenergi-satsing vil gi en økning i NO x-utslippene til 2 500 tonn. Dette tilsvarende utslippene fra tre bøyelastere i Nordsjøen, eller 20 riksvegferjer på vestlandet. Bare innenfor skipsfart kan NOx-utslippene reduseres med 26 000 tonn. Dette er det tidobbelte av bioenergisatsingens bidrag til NO x-utslippene, sier Aasheim.

Ingen versting

Hun understreker at det er viktig og relevant å sette fokus på NO x-utslippene fra bioenergi. Men det blir feil å peke ut bioenergisektoren som noen stor bidragsyter til norske NO x–utslipp, eller som en bremsekloss for å nå reduksjonsforpliktelsene Norge har satt seg i Gøteborgprotokollen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå