KLIMA

NOx-avgiften innfrir ikke

Bilde: ILL AKER KVÆRNER

Bellona har løsningen: - Sats på elektrifisering av sokkelen, gjentar nestleder i Bellona, Marius Holm.

SSB og Statens forurensningstilsyn presenterte i dag utslippstallene for 2005.

Mer ned

De norske NO x-utslippene er redusert med 7 prosent siden 1990. Men innen 2010 må vi kutte med ytterligere 21 prosent for å overholde forpliktelsen i henhold til Gøteborg-protokollen. Det vil si 56 000 tonn reduksjon innen 2010.

Et slikt kutt (41 000 tonn NOx) tilsvarer omtrent utslippene fra hele den norske olje- og gassvirksomheten.

Ikke overrasket

- Dette har vi sagt lenge. Regjeringen kan ikke bare satse på avgifter dersom de skal komme i mål med de internasjonale forpliktelsene. Vi mener de må satse på to ting: Generelle virkemidler som sikrer investeringer i renere motorer og gass. I tillegg må de satse på insentiver, slik at avgiften resulterer i tiltak som får ned utslippene, sier nestleder Marius Holm i Bellona.

- Øk avgiften for offshore

Et tiltak han trekker fram er ureabaserte gassrenseanlegg på båter.

Holm mener regjeringen kan oppnå store utslippsreduksjoner ved å øke avgiften fra 15 til 40 kroner kroner per kg i offshoresektoren. Dette forutsetter at CO 2-avgiften opprettholdes og ikke reduseres. I fiskerinæringen, industrien og transportnæringen mener Bellona man kan finne andre virkemidler.

Elektrifisering av sokkelen

- En tredjedel av CO 2-utslippene kommer fra offshoresektoren, samtidig som sektoren har høy betalingsevne. Avgiften må settes høyere enn i andre sektorer, akkurat som at CO 2-avgiften også er høyere offshore, sier Holm.

Han vil at regjeringen skal se CO 2-utslipp og NO x-utslippene under ett. Elektrifisering av sokkelen krever store investeringer, men gir store utslippsreduksjoner og økt energieffektivisering tilbake.

- Ved å elektrifisere sokkelen kan man få store reduksjoner i CO 2-utslippene, og samtidig redusere NO x-utslippene. Dersom myndighetene realiserer elektrifisering i et nøkternt omfang, kan det bringe oss 10-20 prosent nærmere våre forpliktelser under Kyoto-protokollen, sier Holm.

Strøm fra land på Gjøa

Holm viser til Gjøa-feltet, som ved siden av Troll A er det første olje- og gassfeltet som skal drives med strøm fra land fra dag én, istedenfor med gassturbiner ute på plattformen. Det betyr reduserte CO 2-utslipp tilsvarende 100 000 biler i året fra 2014.

- En mulighet i framtiden kan være at Statnett bygger kabler og at oljeselskapene blir tvunget til å koble seg på gjennom å betale en tariff. Det vil sikre at samfunnsøkonomiske klimatiltak blir realisert, mener Holm.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.