KRAFT

Notiser: spesielt 38

Bilde: Statkraft
Ole K. Helgesen
23. nov. 2006 - 09:10


Nettkapasiteten til Danmark snart gjenopprettetSkagerrak 3-kabelen mellom Norge og Danmark settes i drift 30. november, 15 dager tidligere enn først anslått, i følge Statnett. Dette vil nær doble kapasiteten for kraftutveksling med Danmark. Kapasiteten på kablene har vært redusert siden en ny transformator i Kristiansand havarerte i januar 2006.Tapper dammen etter Svartisen-havari

Statkraft tapper nå rundt 15 kubikkmeter per sekund fra Storglomvassdammen for å hindre overløp. Tappingen fortsetter trolig ut året.

Det første havariet skjedde 20. august. Kraftverket ble satt i drift igjen 21. oktober, men havarerte på nytt etter bare noen få dager. Årsaken til begge havariene har vært sterk varmeutvikling i statoren, som er en sentral del i aggregatet. Skadene oppsto i forbindelse med en kraftig orkan i januar. Hyppige kortslutninger i sentralnettet utsatte aggregatet for store påkjenninger og skader. Statkraft bestiller en ny stator som har en leveringstid på om lag to år. Det er derfor viktig at det lykkes med å reparere den gamle i mellomtiden.Arbeidet med aggregator på Svartisen er kommet i gang. Rotoren er løftet ut og demontering av vikling er kommet i gang, i følge Statkraft. Viklingen må demonteres for at man skal komme til statorens blikkpakke. Her skal skadet (overopphetet) blikk tas ut og etterpå erstattes av nytt blikk. Statorens blikkpakke består i hvert lag av 27 segmenter rundt statoren og hvert lag er 0,5 mm tykt. Blikket skal skiftes i en høyde av opptil 50 cm regnet fra toppen av stator. Det innebærer at opptil 27 000 blikksegmenter skal skiftes ut.

Ny info-direktør i StatkraftHanne Aaberg har fra og med 1. november tiltrådt i en nyopprettet stilling som informasjonsdirektør i Statkraft Samtidig tiltrer informasjonssjef Knut Fjerdingstad i en nyopprettet funksjon som ansvarlig for presse- og mediekontakt i Statkraft.Les mer om: