NOTIS: Svenskene eksporterer mye strøm

ENERGI: Svenskene forventer storeksport av strøm de neste årene. I 2011 kommer svenskene til å eksportere 14 terawattimer (TWh) strøm, ifølge Energimyndighetens kortsiktige prognoser i rapporten «Energiförsörjningen i Sverige». I 2008 eksporterte svenskene 2 TWh strøm. Den totale strømproduksjonen øker fra 145,9 TWh til 156,6 TWh, ifølge rapporten. Produksjonen av vindkraft i Sverige vil fordoble seg de neste årene, fra 2 TWh i 2008 til 4,1 TWh i 2011. Finanskrisen gir kutt i strømforbruket både i industrien, byggsektoren og servicenæringen. KMH

Les mer om: