Notis: Statkraft inn i svensk vind

  • nettarkiv

Statkraft styrker sin posisjon innen vindkraft i Sverige ved å investere i Arise Windpower. Statkraft får en eierandel på 11,8 prosent og en plass i selskapets styre - som ledes av Pehr G. Gyllenhammar.

Arise Windpower AB driver prosjektutvikling av landbasert vindkraft i Sør-Sverige. Selskapet har avtaler med grunneiere som innebærer et potensial for utbygging av rundt 300 vindmøller og produksjon av 2 TWh ren energi årlig.

- Landbasert vindkraft i Sverige er et marked med gode vekstmuligheter for Statkraft. Gjennom Arise Windpower får vi delta i nye prosjekter under ledelse av en kompetent organisasjon, sier konserndirektør Jon Brandsar som er ansvarlig for vindkraft i Statkraft.

Brandsar går inn i styret i Arise Windpower - hvor Pehr G. Gyllenhammar er styreleder.

Statkraft har fra før av et samarbeid med svenske SCA om utbygging av syv vindparker i skogsområder rundt Östersund, med et produksjonspotensial på 2,8 TWh årlig. Investeringen er i størrelsesorden 14 milliarder norske kroner.

- Vi er i løpende kontakt med landeiere, prosjektutviklere og andre selskaper om utvikling av flere vindkraftprosjekter. Vi ser på Sverige som et interessant marked for å nå våre mål innenfor vindkraftområdet, fastslår Jon Brandsar.

I Norge eier og driver Statkraft vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord. Selskapet har en betydelig prosjektportefølje under utvikling i Norge, Sverige og Storbritannia - med et samlet potensial på over 3000 MW (installert effekt).

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå