NOTIS: Sommerfugl stoppet boligbygging

NOTIS: Sommerfugl stoppet boligbygging
klippeblåvinge Bilde: Direktoratet for naturforvaltning

BYGG: En av landets sjeldneste sommerfugler er den fredede Klippeblåvingen (Scolitantides orion), som finnes bare i Halden og trolig også i Tvedestrand. Miljøverndepartementet nekter nå Tvedestrand kommune å omregulere et område i Ulevåg til boligformål. Først skal sommerfuglbestanden kartlegges etter føre-var-prinsippet. Kartleggingen må være i mål i løpet av 2010. Dersom sommerfuglen ikke finnes, må det likevel vedtas en ny reguleringsplan før det kan bygges der. Arten trues av gjengroing og utbygging. KMH

Les mer om: