NOTIS: Sommerfugl stoppet boligbygging

klippeblåvinge
klippeblåvinge (Bilde: Direktoratet for naturforvaltning)
  • nettarkiv

BYGG: En av landets sjeldneste sommerfugler er den fredede Klippeblåvingen (Scolitantides orion), som finnes bare i Halden og trolig også i Tvedestrand. Miljøverndepartementet nekter nå Tvedestrand kommune å omregulere et område i Ulevåg til boligformål. Først skal sommerfuglbestanden kartlegges etter føre-var-prinsippet. Kartleggingen må være i mål i løpet av 2010. Dersom sommerfuglen ikke finnes, må det likevel vedtas en ny reguleringsplan før det kan bygges der. Arten trues av gjengroing og utbygging. KMH

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå