NOTIS: Rift om kontrakt

  • nettarkiv

BYGG: De største rådigverselskapene i Europa kappes om å få ordren på bygging av fastlandsforbindelsen mellom Femern Bælt mellom Danmark og Tyskland. Bare rådgiverkontraktene ventes å ligge på nærmere to milliarder kroner. Foreløpig skal både en skråstagsbru og senketunnel prosjekteres og prosjekteringen vil utgjøre ca. åtte prosent av totalkostnadene. TH

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå