Notis: Kvikksølvfarlige sparepærer må ikke kastes

MILJØ: Sparepærer inneholder små mengder kvikksølv. Det er derfor viktig at brukte sparepærer ikke kastes i søpla. Du kan enten levere dem gratis i forretninger som selger sparepærer, eller levere dem gratis på mottak for farlig avfall.

– Du kan levere brukte sparepærer gratis i alle forretninger som selger slike. Du behøver ikke ha kjøpt dem i den spesifikke forretningen. Du kan også levere dem gratis på mottak for farlig avfall, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

De norske utslippene av kvikksølv er sterkt redusert de siste 20 årene. Miljøvernmyndighetene har en egen handlingsplan med tiltak for å redusere utslippene ytterligere. Utslippene av kvikksølv forventes å bli redusert med 65-70 prosent i perioden 1995–2010. TH

Les mer om: