KLIMA

Norske stråleforskere skal bistå Japan

Statens strålevern drar til Fukushima for å dele sine erfaringer etter Tsjernobyl-ulykken for 25 år siden.
Statens strålevern drar til Fukushima for å dele sine erfaringer etter Tsjernobyl-ulykken for 25 år siden. Bilde: Markel Redondo / Greenpeace

Denne uken drar tre forskere fra Statens strålevern til Japan for å delta på et seminar.

– På seminaret i Fukushima skal representanter fra Statens strålevern dele Norges erfaringer etter Tsjernobyl-ulykken og holde innlegg om overvåking av miljø og matvarer, og oppfølging av særlig berørte befolkningsgrupper og næringer, sier stråleforsker Lavrans Skuterud til Nationen.

Les også: – Atomberedskapen er for dårlig

25 år etter

Han har i mange år bistått reindriftsaktører og sauebønder i arbeidet med å redusere skadevirkningene etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Norge var det landet utenfor daværende Sovjetunionen som ble hardest rammet av radioaktivt nedfall.

I dag, 25 år senere, opprettholdes det fortsatt tiltak i Norge for å begrense radioaktiviteten.

Les også: Skremselet fra Tsjernobyl

Egen strategi

Statens strålevern er medarrangør på seminaret i Fukushima. Hovedmålet for seminaret blir å få til en dialog mellom den berørte befolkningen, lokale myndigheter og spesialister for å utarbeide en strategi for rehabilitering av de forurensede områdene.

På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å sende norske bønder til Japan for å dele erfaringer med kolleger i regionene rundt Fukushima.

Japan vil lære av Statnett

Les også:

Japan må legge nye kraftplaner

Blix: Kjernekraften er holdbar

Japan undervurderte tsunamifare

Doblet antall søkere til kjernekraftstudier

Atomansvarlige får sparken i Japan

Les mer om: