KRAFT

Norske Skog over på biodiesel

SATSER PÅ NYE OMRÅDER: Biodiesel basert på tømmer, er Norske Skogs nye satsing.
SATSER PÅ NYE OMRÅDER: Biodiesel basert på tømmer, er Norske Skogs nye satsing.
Jannicke Nilsen
21. des. 2007 - 12:24

Norske Skog vil bygge et prototypanlegg for biodiesel basert på trevirke i tilknytning i Follum-fabrikken ved Hønefoss.

Målet er på lang sikt at Norske Skog skal etablere fullskala produksjon av biodiesel og utvikle en internasjonal virksomhet for produksjon og salg av biodrivstoff.

- Framtidsprosjekt

Nyheten kommer etter spekulasjoner om at fabrikken på Follum må legges ned som følge av Norske Skogs ryddesjau i hele selskapet.

- Jeg ser på dette som et meget spennende og framtidsrettet prosjekt som åpner nye muligheter for Norske Skog, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Norske Skog startet opprinnelig å utrede en satsing på biodiesel sammen med Statoil i 2006, men går nå videre sammen med skogeiere i stedet.

Det nye selskapet skal eies av Norske Skog og skogeierandelslagene med henholdsvis 60 og 40 prosent eierandel. Egenkapital ved etablering er 30 millioner kroner.

- Godt egnet

Rynning-Tønnesen trekker fram Follum på Hønefoss som et godt egnet sted for å utvikle driften.

- Ved Norske Skog Follum har vi kompetanse på prosessindustri og god infrastruktur. I tillegg har fabrikken sentral beliggenhet med god tilgang på virke, sier Rynning-Tønnesen.

Pilotanlegget skal stå klart i 2009, og Norske Skog må gjøre en del innovasjonsarbeid før storskala produksjon av biodrivstoff basert på trevirke er mulig.

Ikke konkludert

Selv om Follum nå blir hovedstedet for utvikling av det nye selskapet og teknologien, er det imidlertid ikke gitt at et fullskalaanlegg for biodiesel blir plassert på Follum i framtiden.

- Der blir ikke nødvendigvis på Follum. Østlandsområdet er aktuelt, som for eksempel Telemark og Buskerud med tanke på nærhet til råvarer og marked. Skogn er også et veldig godt alternativ. Men det er altfor tidlig å konkludere nå, vi skal først evaluere resultatene fra prototypeanlegget, sier kommunikasjonsdirektør Tom Brattlie.Fullskala anlegg

Ett fullskala biodieselanlegg vil kreve 1-1,5 millioner fm 3 (fastkubikkmeter) trevirke pr år og vil gi 65 000 - 100 000 tonn biodiesel, noe som tilsvarer 4-6 prosent av Norges samlede forbruk av diesel i transportsektoren.

Dette tilsvarer 4-6 prosent av Norges samlede forbruk av diesel i transportsektoren.

Tømmerleveranser

Norske Skog har i dag også, via sitt innkjøpsselskap Woodlog som de eier sammen med Södra, inngått en avtale for leveranse av tømmer de neste fem årene.

Les mer om: