KLIMA

Norske klimagassutslipp til værs

STARTVANSKER: LNG-anlegget på Melkøya får hovedskylden for at norske klimautslipp igjen er på vei oppover.
STARTVANSKER: LNG-anlegget på Melkøya får hovedskylden for at norske klimautslipp igjen er på vei oppover. Bilde: ANDERS J. STEENSEN

Tekniske problemer i forbindelse med oppstarten oppstarten av LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest, får hovedskylden for at norske klimautslipp nå igjen er på vei oppover.

I tillegg er fortsatt vekst i veitrafikken og økt metallproduksjon med på å drive utslippene oppover.

Det viser nye foreløpige utslippstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mindre råolje

De samlede norske klimagassutslippene var på 55,0 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2007. Dette er 1,5 millioner tonn eller 2,7 prosent mer enn i 2006, og en oppgang på nær 11 prosent sammenliknet med 1990.

I fjor var utslippene i overkant av nivået i det tidligere toppåret, 2004.

Nedgangen i utslippene de siste to årene skyldtes blant annet redusert produksjon av råolje. Innstallering av ny teknologi i industrien har også motvirket oppgangen.

Norge har forpliktet seg til å begrense de årlige utslippene til drøyt 50 millioner tonn CO2 i Kyotoprotokollens første periode 2008-2012.

CO2 størst

Klimagasser er en samlebetegnelse på de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen: karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ), lystgass (N 2O) og de tre fluorholdige gasstypene HFK-er, PFK-er og svovelheksafluorid (SF 6 ).

CO 2 utgjorde i 2007 nær 82 prosent av de samlede klimagassutslippene, mens metan og lystgass sto for til sammen 16 prosent målt i tonn CO 2 -ekvivalenter.

Fluornedgang

De fluorholdige gassene sto for knappe 3 prosent av utslippene i 2007. Siden 1990 har CO 2 -utslippene økt med 29 prosent, mens utslippene av de fluorholdige gassene er redusert med til sammen hele 74 prosent.

SSB lager utslippsstatistikken i nært samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.