OLJE OG GASS

Norsk teknologi skal gi gass-suksess i Australia

Verdens største offshoremarked skal bygge ut gassfelt tilsvarende 17 Snøhvit-felt de neste fem årene. For å lykkes trenger de norsk teknologi.

Bilde: Kilde: AFP
Ole K. Helgesen
1. feb. 2012 - 07:13

Sterkest voksende marked

  • Norsk leverandørindustri orienterer seg primært mot offshoremarkedene, men har også leveranser til petroleumsvirksomhet på land, særlig i Midtøsten.
  • Fra 1995 til 2009 har norsk leverandørindustri mer enn femdoblet sin internasjonale omsetning. De senere år har veksten vært størst i Kina, Sørøst-Asia og Australia. Det markedet som vokser raskest nå er Brasil.
  • Norske bedrifter betjener de internasjonale markedene både gjennom eksport og egne etableringer i utlandet. Eksportverdien for 2009 av petroleumsrelaterte varer og tjenester var på om lag 80 mrd. kroner, mens salg gjennom datterselskap utenlands var på 38 mrd. kroner, noe som gir en total utenlandsomsetning på 118 mrd. kroner
  • En rapport utarbeidet av Rystad Energy for Intsok konkluderer med at Australia er det sterkest voksende markedet i verden og i ferd med å bli et av de største offshoremarkedene i verden.
  • I dag produserer Australia 20 millioner tonn LNG i året. I løpet av de neste fem årene er dette ventet å øke til over 100 millioner tonn LNG.
  • Ifølge rapporten skal det i år investeres 12,3 milliarder dollar (omtrent 65 milliarder kroner) offshore i Australia. I 2015 er dette ventet å øke til 27,9 milliarder dollar (omtrent 153,5 milliarder kroner)


PERTH: Det er 14.000 kilometer fra Oslo til Perth. Tatt i betraktning den store geografiske avstanden som skiller de to landene, har Australia og Norge overraskende mye til felles.

Begge landene har en relativt liten befolkning over store landarealer som er spekket med verdifulle naturressurser.

Ønsker Norge velkommen

Både Norge og Australia står støtt i den økonomiske syklonen som raserer det ene industrilandet etter det andre.

Men Australia ligger mange år etter Norge når det gjelder offshoreteknologi.

– Vi erkjenner at hoveddelen av investeringene i olje og gass foreløpig har kommet fra utenlandske selskaper. Vi trenger utenlandske aktører for å bygge opp vår egen industri. Derfor ønsker vi innovative og kompetente selskaper fra Norge velkommen, sier ressurs- og energiminister Martin Ferguson.

Ligner Norge

Det er gjort flere enorme gassfunn utenfor Australia.

– Prosjektene som nå planlegges, ligger langt fra land, det er dypt vann og lite infrastruktur. Flere av prosjektene ligger i sårbare områder. Derfor er man svært interessert i blant annet subsea- og flerfaseteknologiene som er utviklet i Norge, sier Intsoks mann i Australia, Tore Moe.

Han sier at de australske selskapene følger spent med på uttestingen av subseakompresjon på Åsgard og Ormen Lange.

– Denne teknologien kommer til å bli veldig viktig for australsk sokkel i fremtiden, sier Moe, som også er ansatt i Australias største olje- og gasselskap Woodside.

Ifølge Moe skal det investeres 1000 milliarder kroner på australsk sokkel frem til 2017. Det skal bygges ut åtte offshore LNG prosjekter og fire på land, tilsvarende 16 Snøhvit-felt.

Les også: Kværner åpner Australia-kontor

1200000951.jpg

Leveranser fra Kongsberg

– FMC Technologies har definert Australia som det største vekstmarkedet i verden. Vi har allerede en sterk posisjon og vi vil utvide betydelig, sier Frode Scott Nilsen, direktør for salg og marked i FMC Technologies – Asia Pacific.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Per Rune Henriksen, har dratt rett fra åpningstalen på den norsk-australske næringslivskonferansen til anleggsområdet Australian Marine Complex. Der holder FMC Technologies til.

Store såkalte juletrær som består av sikringssystemer, koblinger og nødvendige måleinstrumenter, som skal stå på havbunnen er klar til levering på et nytt offshorefelt.

1200000969.jpg

Flere bein

Det meste av utstyret er produsert på andre siden av jordkloden, på Kongsberg.

– Halvparten av omsetningen til den norske leverandørindustrien kommer fra utlandet. Det er imponerende at den står så sterkt i den internasjonale konkurransen, sier Henriksen til Teknisk Ukeblad.

Han mener det er viktig at norske myndigheter bidrar som døråpner for bedrifter som vil satse i utlandet.

– Det er kjempeviktig at leverandørindustrien får flere bein å stå på, og vi mener det gir industrien ny erfaring som den kan ta med tilbake til norsk sokkel.

Les også: Norge blir ingen gassnasjon

Flere norske aktører

FMC Technologies kan strengt tatt ikke kalles en norsk bedrift selv om det meste av subseakompetansen i selskapet sitter i Kongsberg. Rundt 40 norske bedrifter er i dag til stede i Australia.

Dette er blant annet Aker Solutions, Kværner, AGR, Nemo engineering, Kongsberg Gruppen, DNV, Jotun, IKM Ocean Design og EMGS.

Australia er det sterkest voksende markedet i verden og er i ferd med å bli et av de største offshoremarkedene i verden.

De siste årene har boreaktiviteten i Australia vært økende på stadig dypere vann, særlig på nordvestkysten. Det er gjort store funn og flere felt er under utvikling.
 

Tredoblet

Gassreservene ti Australia har tredoblet seg de siste 20 årene, og landet er nå verdens fjerde største eksportør av flytende naturgass (LNG).

Ifølge CIA Factbook er Australias konvensjonelle gassreserver på 3100 milliarder standard kubikkmeter. Dette holder til en 12. plass i verden.

Norge ligger som nummer 19 med 2000 milliarder sm3 naturgass.

woodside-sjef 1201011330.jpg

Etterspør havbunnsteknologi

Og offshoremarkedet etterspør norsk teknologi og kompetanse fordi utbyggingene som ligger langt fra land krever avansert flerfaseteknologi og subsealøsninger.

– Vi har allerede et tett samarbeid med den norske offshoreindustrien, men vi har bare sett begynnelsen av det som kan bli et bredt og langvarig samarbeid. Dette er høyteknologiske selskaper som har løsninger som vi har stadig mer bruk for. Subseateknologi som havbunnskompresjon og flerfaseløsninger er eksempler på noe av det vi er interessert i, sier Peter Coleman, administrerende direktør i Woodside Energy til Teknisk Ukeblad.

Han har nettopp vært i møte med den norske statsministeren.

– Norske bedrifter har gjennom oppbyggingen på norsk sokkel opparbeidet seg en kompetanse som andre land som Australia kan nyte godt av. Og vi, politiske myndigheter, vil er til stede for å åpne dører inn til landets politiske myndigheter og ledelsen i store selskaper som Woodside Energy, sier Jens Stoltenberg.

Les også: Gassen i Barentshavet er stengt inne: Ikke Støre-rør uten Lofoten

Norge nekter å hjelpe Israel med gassfunn

Godt rykte

Kværner er et av selskapene som kjemper om kontrakter med Woodside Energy. I desember åpnet det tradisjonsrike selskapet kontor i Perth.

– Det er faktisk undervurdert hvor gode vi er blitt på norsk sokkel. Vi har opparbeidet oss et sterkt renommé som følge av våre gode løsninger, sier administrerende direktør i Kværner, Jan Arve Haugan.

Han mener at australierne også har noe å lære norske leverandører.

– I Australia har man en evne til å få ting gjennomført. Dette har vi også hatt på norsk sokkel, men det er kanskje enda tydeligere her nede. Og vi blir aktivt utfordret av kundene til å vurdere nye måter å tenke på. Dette har gjort samarbeidet med for eksempel Woodside veldig fruktbart, sier han.

stoltenberg 023 1201011329.jpg

Kjempeprosjekt

Kværner kjemper for tiden om det som ifølge Haugan kan bli den største norske oljeservicekontrakten i utlandet gjennom historien.

Browse-prosjektet på den nordvestlige sokkelen omfatter tre store gassfelt som skal bygges ut med to strekkstagplattformer (TLP) som tilsvarer den flytende innretningen på Snorre A, langt til havs på dypt vann. I tillegg skal det bygges en prosesseringsplattform på grunt vann nær land og et LNG-anlegg på land.

– Vi er en av to aktører som utarbeider en forstudie for de to TLP-ene. Det betyr at vi har 50 prosent sjanse for å vinne kontrakten, forklarer Haugan.

Men kontrakten kan la vente på seg. Nærmest samtidig med åpningen av Kværner-kontoret i Perth melder australske medier at Woodside Petroleum kan komme til å utsette investeringsbeslutningen for Browse-prosjektet med minst seks måneder til 2013 på grunn av økende kostnader og et usikkert LNG-marked.

Les også: – Snøhvit er verdens beste LNG-fabrikk

Mange likheter

Mangel på arbeidskraft og utstyr har medført et sterkt kapasitetspress i Australia. Derfor har kostnadene økt kraftig de siste årene. Samtidig øker bekymringen for LNG-markedet.

Australierne er spesielt blitt skremt av at amerikanerne nå har begynt å eksportere LNG som følge av skifergassrevolusjonen. Dermed frykter mange at det ikke blir behov for de massive investeringene i Australia.

1200001000.jpg

Globalt marked

Med andre ord er det ikke så ulikt situasjonen i Norge. Også her hjemme opplever man kapasitetsmangel og kostnadsøkninger, og selskapene og politikerne har begynt å bekymre seg for gassens fremtid. LNG-teknologien har gjort gassmarkedet globalt.

Derfor er likhetene mellom den norske og australske offshorevirksomheten store på tross av den massive geografiske avstanden mellom landene.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.