PRODUKSJON

Norsk-svensk biosamling

Sekvenseringen av menneskets arvemateriale åpner for en ny tidsregning innen forskning. Samarbeidsprogrammet Medcoast Scandinavia skal sørge for at den «postgenome æra» også inntar forskningsmiljø og næringsliv i Oslo- og Gøteborg-regionen.

Medcoast Scandinavia er et nyetablert samarbeid mellom universitetene i Oslo og Gøteborg samt kommunene og fylkeskommunene Oslo, Gøteborg, Akershus og Østfold. Modellen er det tilsvarende nettverket i Øresundregionen – Medicon Valley.

– Vi håper vi kan generere en ny vår for forskning og utvikling innen biomedisin, og at denne forskningen skal kaste av seg i form av næringslivsutvikling, sier prosjektleder Ole Petter Ottersen, professor og prodekanus ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, til Teknisk Ukeblad.

Tirsdag lanserte han nettverkssamarbeidet foran nærmere 100 investorer, politikere og representanter fra næringsliv og universitets- og høyskolemiljøene i Oslo og Gøteborg, på et seminar på Rikshospitalet i Oslo. Nettverksbygging, teknologioverføring, kommersialisering og næringslivsutvikling er stikkord for samarbeidet.

Oslo–Gøteborg regionen, med sine tre millioner mennesker, har en tilstrekkelig kritisk masse til å markere seg som bioregion. Medcoast Scandinavia har videre identifisert cirka 1000 virksomheter i denne regionen som driver innen området biomedisin. Et 30-talls samarbeidsprosjekter er i gang mellom institusjoner innenfor de medisinske fakultetene i Gøteborg og Oslo. – Dette viser at vi allerede har et faglig samarbeid å bygge videre på. Den raske utviklingen innen funksjonsgenomikken vil være en sterk drivkraft for det videre samarbeidet. Det fins også en betydelig finansiell sfære innen denne regionen. Vi ønsker å legge til rette for at det skal være naturlig å velge samarbeidspartnere innad i regionen, sier Ottersen.

Et hovedmål i startfasen er å oppnå støtte fra EU – et kvalitetsstempel som en viktig bioregion i Europa.

– Vi håper også å få opp interessen for biomedisinsk forskning blant investorer. I så måte er det en klar asymmetri mellom svensk og norsk side, der svenskene er kommet mye lenger enn vi er i Norge, vedgår Ottersen.

Målet er et norsk–svensk biomedisinsk investeringsfond. Svenske 6:e AP Fonden har tatt initiativ til å etablere et fond for venture kapital på minimum 400 millioner kroner – etter modell fra Medicon Valley Capital. 6:e AP Fonden er villige til å ta på seg den svenske halvparten, forutsatt at investorer på norsk side reiser 200 millioner kroner.

Sverige har i dag det tredje største risikokapitalmarkedet i verden etter USA og England, regnet per capita. Tall fra Svenska Riskkapitalföreningen viser at det ble investert ni milliarder kroner i 300 unoterte foretak i 1999 – en økning på 40 prosent fra 1998, ifølge Medcoast Scandinavia.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.