ENERGI

Norsk rens til Kina

Totalt vil anlegget som skal betjene 300.000 innbyggere i Suzhou i Anhui-provinsen koste 30 millioner kroner. Anlegget tilsvarer Bekkelaget renseanlegg i Oslo og skal rense avløpsvannet fra husholdninger og industrivirksomheter. Det første prosjektmøtet starter i Tianjin før årsskiftet, og renseanlegget skal være ferdigstilt innen utgangen av 2001.

Kineserne er meget grundige, men etter langvarige forhandlinger vant MWA oppdraget. Blant annet skal sentrale myndigheter godkjenne kontrakten, skriver selskapet i en pressemelding.

Les mer om: