PRODUKSJON

Norsk lobbyvirksomhet på Interkama

Det skjer litt av hvert i norsk regi på den internasjonale automatiseringsmessen Interkama 2001 i Düsseldorf. Under en improvisert pressekonferanse i dag orienterte Nelfo om Niad, en nyetablert interessegruppe for automatisering og driftskontroll.

Hensikten med å starte gruppen er å bygge et nettverk for bedrifter som driver med alle former for automatisering; det vil si innen bygg, industri, kommunalteknikk, offshore, prosess og skip. Målet er å få entrepenører, rådgivende ingeniører, forskningsmiljøer, grossister, leverandører og brukere som medlemmer. I løpet av året skal gruppen ha 120 nye medlemmer.

Endrer strategi

Nelfo er fra før en veletablert og sterk organisasjon for installatørbransjen. Nå har forbundet vedtatt å endre strategi til å bli en organisasjon for el- og IT-bedrifter. Bakgrunnen er blant annet IKT-fagenes økende betydning og sterke inntreden på elinstallatørenes hovedområder, blant annet innen bygningsautomatisering.

-Etableringen er en del av Nelfos langsiktige strategi om å bygge en bred plattform for ulike bedrifter, sier Niad-styremedlem Bjørn Rosfjord.

Uheldig konkurranse?

Gruppen kan komme til å havne i konkurransesituasjon med Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea), som er Nelfos medarrangør på en norsk fellesreise til Interkama.

Niads strategi har en del likhetstrekk med Ifeas strategi, og Ifea har medlemmer fra flere av de samme målgruppene som Niad retter seg mot. Både Ifea og Niad skal drive næringspolitikk inne fagområdet. Det er neppe noen hensikt for bedrifter å være medlemmer begge steder.

-Vi har orientert Ifea helt fra begynnelsen av, men de har ikke vist noen særlig interesse, sier fagkonsulent Dag O. Pedersen fra Nelfo/Niad.

Les mer om: