Norsk Industri ønsker ikke mer skatt

Norsk Industri ønsker ikke mer skatt
KAN FLYTTE: Knut Sunde i Norsk Industri mener at mange bedrifter kan velge å flytte på grunn av lempfeldig praktisering av eiendomsbeskatningen i de forskjellige kommunene.ustri mener at mange bedrifter kommer til å flytte som et resulatat av lempfeldig Bilde: Norsk Industri

Et uklart regelverk frister kommuner til å inkludere produksjonsutstyr i beregningsgrunnlaget for eiendomskatt. – Systemet tar seg til rette. En tilsvarende inngripende skattepraksis på det private området hadde møtt kraftig motstand, sier Knut E. Sunde, direktør for bransje- og industripolitikk i Norsk Industri til Dagens Næringsliv.Trenden er klar

Flere og flere kommuner ilegger eiendomsskatt, men regelverket er uklart. Takseringssaker går stadig til rettssystemet. Norsk Industri ser en trend til at grunnlaget for eiendomsskatten utvides til også å omfatte arbeidende kapital i bedriftene ved at en økende del av industriens maskiner blir regnet som fast eiendom.

Slik kommer denne skattleggingen på toppen av fordoblingen av skatten på arbeidende kapital gjennom økt formuesskatt siden 2005.Bedriftene taper på vage regler

– Fra en bedrifts ståsted betyr en slik snikbeskatning av maskiner og produksjonsutstyr en klar forsterkning av de innstramminger som allerede er foretatt i formuesskatten. Disse innstrammingene har komme gjennom å fjerne 80-prosentsregelen, fjerne aksjerabatten samt ved at verdsettingsgrunnlaget har økt, sier Knut E. Sunde.

Kan misbrukes

Norsk Industri mener videre at et uklart regelverk legger veien åpen for å utnytte systemet.

– Det ligger nemlig ikke noen politiske vedtak til grunn for at eiendomskatten skal kunne utvides på denne måten, ei heller har dette noe med regjeringens forslag til statsbudsjett å gjøre, sier Sunde.Er mobilt

Maskinene og utstyret det her er snakk om fungerer utmerket uavhengig av kommunegrenser, de kan lett demonteres, flyttes og monteres opp igjen at annet sted.

Prinsippet om produksjonsutstyr som ikke er avhengig et spesielt produksjonssted ikke skal ha eiendomskatt, i motsetning til utstyr til f. eks. kraftproduksjon som er stedbundet, blir dermed helt utvannet med den praksis flere kommuner har lagt seg på.

Må revideres

Norsk Industri mener det må foretas en gjennomgang av regelverket, som er fra 1917.

– I motsatt fall frykter vi at eiendomskatten blir en ny stor skattelegging av arbeidende kapital på grunn av at industrimaskiner blir mer avansert, større og trenger mer fundamentering enn de gjorde i 1917, sier Sunde.Faste anlegg skattlegges

Bedrifter med faste installasjoner som oljeraffinerier, LNG-anlegg, mottaksanlegg for olje og gass, betaler i dag store summer i eiendomsskatt. Noe som beriker kommunene de er i i likhet med karftkommuner som får både eiendomskatt og inntekter fra kraftproduskjonen, selv om de ikke hea eierettigheter til kraften, såkalt konsesjonskraft.

Les mer om: