ENERGI

Norsk gasskraftverk i Tyskland

Kullkraftverk i Tyskland kan bli erstattet av et "norsk" gasskraftverk. Arkivfoto
Kullkraftverk i Tyskland kan bli erstattet av et "norsk" gasskraftverk. Arkivfoto

Kraftverket skal bygges med best tilgjengelige teknologi innenfor helse, miljø og sikkerhet og det legges stor vekt på energieffektiviteten.

Gasskraftverket skal erstatte et eldre kullfyrt kraftvarmeverk.

– Denne samarbeidsavtalen bygger opp under Statkrafts visjon om å være ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Vi arbeider med flere gasskraftprosjekter i Tyskland, og er meget fornøyd med å ha Mark-E som partner i dette prosjektet. Dette regionale energiselskapet er en erfaren operatør av gasskraftanlegg og har gode kunnskaper om utvikling av slike, sier Ingelise Arntsen, Statkrafts konserndirektør med ansvar forretningsområdet Ny energi

Foreløpige beregninger viser at kostnadene for verket vil ligge på rundt 1,7 milliarder kroner. En eventuell investeringsbeslutning fattes til sommeren.

Les mer om: