Norsk gasskraft og CO2-utslipp

  • forum

gasskraftverk

Sammenlignet med et moderne gasskraftverk uten rensing, slipper det europeiske kullkraftverket som tar våre belastningsvariasjoner ved import og eksport, ut rundt regnet 2,8 ganger så mye CO 2 pr. kWh. (Jeg ser i denne sammenheng bort fra den spesielle og ikke særlig mer ønskverdige situasjonen med kjernekraften fra Kola.)

Tidlig i sommer sto Krf- politikere frem og foreslo bygging av gasskraftverk av sysselsettingshensyn. Resultatet av dette politikerutspillet var som forventet: Bondevik messet sin mantra - nei-til-sterkt-forurensende-gasskraftverk og fundamentalistiske miljøvernorganisasjoner raslet med sablene. Teknologisektoren på sin side synes generelt å ha bygget opp under symbolpolitikken ved høylydt å annonsere gassrenseløsninger, men med forbehold om langvarige (typisk 10 år) og kostbare (30-50 mill. kroner) utviklingsprogram. Og så ikke noe mer.

Det virkelig bekymringsfulle i denne situasjonen er imidlertid tidsaspektet: Vi har allerede minst 10 års ubesluttsomhet bak oss når det gjelder realiserbare planer. La oss tenke oss at vi fra i dag av satser kraftig og utvikler renseteknologi i løpet av 10 år og bygger i løpet av 5 år, dvs. frem til 2019. Hvis vi sammenligner de akkumulerte utslippsreduksjonene for dette tilfellet med de akkumulerte utslippsreduksjoner ved bygging av et urenset kraftverk i dag, så vil utslippsreduksjonene fra det rensede verk ha nådd igjen det urensede verk først i 2045, dvs. om 41 år fra i dag. Selv om renseprosjektet skulle mislykkes, fortsetter vi i det konvensjonelle anlegget med utslippsreduksjon på 65 prosent.(La meg her minne om at effekten er den samme enten vi importerer eller eksporterer el, og at en CO 2-avgift i denne sammenheng vil være kontraproduktiv.)

Skammen over å mislykkes på det formelle området i litt større grad enn vi ellers ville ha gjort, tåler vi å bære når det skyldes en reduksjon i de reelle utslipp. Jeg har her ikke berørt økonomien ved et gasskraftverk, eller ønskverdig selvforsyningsgrad i elsystemet. Heller ikke gasskraftkonsesjonenes skjebne i det fiendtlige landskap. Det som påpekes er det miljømessig klart positive i bygging av konvensjonelle gasskraftverk og at for hvert år som går uten at dette skjer akkumuleres de negative effektene. Det er sterkt forurensende.

Hans Goksøyr

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå