Norsk gass i et pan-europeisk perspektiv

– Det paneuropeiske gassmarkedet er et stort, integrert system som består av store, bilaterale avtaler. Aktørene har tilgang til et nettverk av transportveier på kryss og tvers av hele Europa. Vi har valgt å forstå dette markedet og vi vil delta med alle våre tilgjengelige gassressurser og kompetanse, sier leder for markedsanalyse i Statoil Naturgass, Morten E. Husby.

Han presiserer at selskapet har vært åpne overfor EU-landene om hvilken rolle selskapet ønsker å spille i et slikt, overordnet, eller paneuropeisk perspektiv, der energisikkerhet og klimamål er sentrale elementer, Gjennom Nord Stream tar Gazprom et realt nakketak på Statoil og de andre eksportørene til det europeiske gassmarkedet allerede fra neste høst. I 2009 hadde norsk gass en markedsandel på 21 prosent i EU27, og økte sin andel, mens russisk gass mistet noe av sin dominans, mye takket være transittkontroversene med Ukraina.

Problemene med Ukraina er også bakgrunnen for og den direkte begrunnelsen for å bygge Nord Stream gjennom Østersjøen, og ikke over land.

Gjennom deltakelsen i det planlagte Trans Adriatic Pipeline (TAP) håper Statoil på sikt å kunne møte konkurransen fra russerne, og vil transportere nye volumer til det europeiske markedet fra Aserbajdsjan og fra Afrika via det planlagte GALSI-røret. Det er inntil videre utsatt, men skal etter planen gå fra Algerie via Sardinia til Italia. Gjennom GALSI håper det norske selskapet å kunne selge nye volumer fra egne felt i Sahara.

Les mer om: