KLIMA

Norsk forslag gir kvikksølvkutt i EU

FORBUD: Et forbud mot fem kvikksølvforbindelser blir trolig vedtatt i EU- og EØS-landene i 2012, etter forslag fra Norge.
FORBUD: Et forbud mot fem kvikksølvforbindelser blir trolig vedtatt i EU- og EØS-landene i 2012, etter forslag fra Norge.
11. okt. 2011 - 13:02

Kvikksølv

  • Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel både for miljøet og menneskers helse. Mesteparten av kvikksølvforurensningen i Norge skyldes langtransportert forurensning. De norske kvikksølvutslippene er blitt redusert fra om lag 7 tonn i 1985 til 0,9 tonn i 2008.
  • Ferskvannsfisk noen steder i Norge har meget høye kvikksølvnivåer. Mattilsynet ber gravide og ammende unngå å spise gjedde, stor ørret og røye.
  • Kvikksølvnivået i abbor har økt de siste årene, til tross for at tilførselen av kvikksølv er redusert. Årsaken er uklar.
  • Langtransport av kvikksølv med luft og vannstrømmer til Arktis fører til at kvikksølvnivået er spesielt høyt her. Hos inuittene gjør høye kvikksølvkonsentrasjoner i blodet hos mødre at det fødes flere barn med lærevansker enn normalt.
  • Siden 2002 har FNs miljøprogram arbeidet for å redusere utslipp av kvikksølv til miljøet. I februar 2009 ble landene enige om å forhandle fram en global bindende kvikksølvavtale. Endelig avtaletekst skal være klar i februar 2013.

Kilde: Klif, NTB

– Vi er rimelig sikre på at EU nå vedtar et forbud mot disse stoffene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) til NTB.

– Dette er et stort framskritt i kampen mot kvikksølv, som er en av de farligste miljøgiftene. Det vil også virke positivt i forhandlingene om en global kvikksølvavtale. Det viser at Europa rydder i eget hus, sier Solheim.

I Norge har bruk av kvikksølv i produkter vært forbudt siden 2008.

Lang prosess

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) tok for et par år siden initiativ til å forby produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser i hele EU- og EØS-området.

Det er omfattende vitenskapelig dokumentasjon som kreves for å få gjennom strenge restriksjoner for farlige stoffer i hele EU. Norge er et av de første landene som har fått stoffer gjennom denne prosessen, sier Klif-direktør Ellen Hambro til NTB.

– Vi har lagt fram grundig dokumentasjon på skadevirkningene av disse kvikksølvforbindelsene. Vi har også dokumentert at det finnes brukbare alternativer til disse stoffene, sier Hambro.

EU-kommisjonen

Forslaget og dokumentasjonen fra Klif har vært på internasjonal høring i regi av Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Det fikk full støtte av EUs vitenskapelige komiteer, og er nå oversendt EU-kommisjonen. Den skal legge fram et forslag til regulering innen tre måneder.

Et forbud mot de fem kvikksølvforbindelsene vil redusere kvikksølvutslippet i Europa med 4 til 7 prosent, ifølge Klif.

Internasjonale restriksjoner

– Det er et viktig skritt på veien, sier Hambro.

– Mesteparten av kvikksølvet som havner i norsk miljø kommer fra andre land. Derfor blir miljøeffekten størst når vi får til internasjonale restriksjoner. Vi prioriterer dette arbeidet høyt og har tatt på oss ansvar for utredning av en rekke stoffer i EU, sier Klif-direktøren.

De fem fenylkvikksølvforbindelsene som trolig forbys brukes blant annet i tettemidler, pakninger, elektroniske produkter, hjul på rulleskøyter og kontorstoler og andre produkter av elastisk plast. Når disse forbindelsene kommer ut i naturen, kan det bli dannet metylkvikksølv. Metylkvikksølv er svært skadelig både for mennesker og dyr.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.