KLIMA

Norsk forsker til Gores klimapanel

"Dear Tore", het det e-posten. Budskapet var klart: Ville Torp være med i AL Gores nye klimapanel?

Analyse

Det vil han. Torsdag reiste forskeren til San Francisco for å bidra med sin kompetanse om fangst og lagring av CO 2.

– Jeg har mye internasjonal erfaring og har holdt mange foredrag. Og jeg er ingen liten person. Høy, og mye skjegg. Folk husker meg, sier Torp til Aftenposten om grunnen til at nettopp han fikk forespørselen.

Gore ønsker hjelp til å snekre sammen en analyse av forhold rundt fangst og lagring av CO 2.

Torp var en CO2-eksperter roses av Klimapanelet da Norge var først med offshorelagring av CO 2, den gang på Sleipner-feltet. Han var også en av ekspertene som bidro til FNs klimarapport nylig.

CO2-eksperter roses av Klimapanelet

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.