ARBEIDSLIV

Norsk e-læringsmodell for EU

Hild Lamvik
31. mai 2002 - 09:36

De norske e-læringsprosjektene Nitol og Nettverksuniversitetet brukes som modeller for et europeisk nettbasert universitet som er under utvikling gjennom EU-prosjektet Menu. Elleve undervisningsinstitusjoner i sju europeiske land er med i prosjektet Models for a European Networked University for e-learning - Menu, skriver Universitetsavisa.

Undervisningsleder Arvid Staupe ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU har ansvaret for å utvikle et læringsmiljø for det europeiske nettuniversitetet. - Vi må prøve å lage et sosialt miljø, et slags klassemiljø. Mange har kommet nokså langt med gode løsninger for e-læring. Men det har vist seg at det er viktig å ha et fysisk miljø som støtter opp om studentene, selv om undervisningen skal være nettbasert, sier Staupe til Universitetsavisa.

Det nye nettuniversitetet skal kvalitetssikres slik at det kan gi kurs som fører frem til en europeisk mastergrad, som harmonerer med andre universiteter når det gjelder vekttall, karakterer og grader. Prosjektet skal være sluttført innen utgangen av 2003.

(hl)