PRODUKSJON

Norsk cruise-rensing

Vestfold-selskapet Scanship Environmental (SE) er spesialister blant annet på avløpsrenseanlegg for skip. En av leveransene gikk for en tid siden til Norwegian Cruise Lines' skip Marco Polo.

Forurensningspotensialet til et cruiseskip er enormt med tanke på mengden avløp og avfall som produseres om bord.

Scanships spesialist Asgeir Wien sier at de er det eneste selskapet i verden som leverer komplette avfallshåndteringsutstyr for cruiseskip. De er egentlig uten konkurranse.

Anleggene baseres for det meste på norsk teknologi. SE har levert renseanlegg til fem NCL-skip de siste par årene Prosessen baseres på "Zero-discharge" prinsipp - ingen ting slippes ut bortsett fra helt rent ferskvann - og avløpsvannet renses i fem trinn. Slammet avvannes, tørkes og brennes om bord.

- Dette er prosessteknologi som foreløpig ikke finnes på land i Norge, sier Wien.

Iskalde krav

Systemene renser vannet i henhold til verdens strengeste utslippskrav, som gjelder for Alaska. Dette betyr at skipene har fått vidtgående tillatelse til å slippe ut renset vann også når de ligger ved kai. Før måtte cruiseskip enten losse avløpsvannet over i lektere, eller vente med å slippe det ut til de var godt utenfor territorialgrensen.

Skipene med de nye renseanleggene seiler i dag på Hawaii, Alaska, Karibia, Antarktis, Baltikum, Middelhavet og i de norske fjordene.

Installasjonene viser ifølge Wien meget gode resultater. De ble installert mens skipene var i regulær cruisefart. Selskapet er nå i ferd med å bygge eller oppgradere ytterligere fem skipsanlegg. De bygger dessuten renseanlegg om bord i tre nybygg i Finland og Tyskland.

I 2003 omsatte selskapet for 200 millioner kr. med et mannskap på ca 30. Selskapet er i sterk vekst og holder på å utvide sin virksomhet i USA.