INDUSTRI

Norsk bergindustri i fremgang

Svensk erfaring: On Track har gjennomført prosjekter for Volvo CE. Nå vil de kapre norske kunder.
Svensk erfaring: On Track har gjennomført prosjekter for Volvo CE. Nå vil de kapre norske kunder.Bilde: volvo ce
27. mars 2007 - 07:09

Bergindustrien er kanskje den eldste industrien i Norge. Den var forutsetningen for både bronse- og jernalderen, og, med litt velvilje, steinalderen.

Steinalderen er imidlertid ikke over. Norske berg kaster årlig av seg enorme verdier.

Oppsving

I 2005 omsatte industrien for 8,3 milliarder kroner, og alle piler peker oppover.

Brannen i Sveagruven på Svalbard gikk kraftig ut over kullproduksjonen, men den er nå kommet i gang igjen. Eksporten var på hele 4,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer 57 prosent av produksjonen.

Den norske bergindustrien er ikke så tallrik som tidligere. Effektivisering har gjort at det trengs langt færre for å utvinne de samme forekomstene som tidligere.

Tusenvis av årsverk

Til sammen sysselsetter bergindustrien rund 5400 ansatte. Rogaland er blitt vårt største bergverksfylke med ca 700 årsverk. Møre og Romsdal har ca 640 årsverk, Nordland og Vestfold følger hakk i hæl. 740 bedrifter driver med grus og pukk, mens det er rundt 100 andre mineralbedrifter

Bergindustrien er en typisk distriktsnæring, og mange av bedriftene er plassert ved kysten med nærhet til skipstransporten.Fem hovedgrupper

I statistikkene til Norges Geologiske undersøkelse skilles det mellom fem typer råstoffer:1. Industrimineraler

Dette er mineraler og bergarter med fysiske og kjemiske ikkemetalliske egenskaper som danner grunnlag for industriell utnyttelse. Produkter som papir, plast, keramikk, glass, maling og et utall andre inneholder industrimineraler som kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og dolomitt. Hustadmarmor er verdens største leverandør av kalksteinsfyllstoff til papirindustrien.2. Naturstein

Naturstein inndeles i blokkstein og skifer slik som larvikitt, granitt, marmor, skifer og murstein. Dette er betegnelsen på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til bruk i utearealer, bygninger og monumenter. Den mest kjente norske natursteinen er larvikitt som pryder svært mange bygninger i byer over hele verden med det blåaktige fargespillet i den grå eller sorte krystalline bergarten.3. Byggeråstoffer

Det er byggråstoffer som sand, grus, pukk, kystsikringsstein og leire som utgjør de virkelig store tonnasjenes. Til sammen produseres det 53 millioner tonn og sysselsetter 2600 personer. Utrolig nok eksporterer vi hele 11, 5 millioner tonn pukk og 200 000 tonn sand og grus til en rekke land i Europa.4. Metalliske malmer

Mettallgruvene er nok den delen av bergindustrien de fleste tenker på, men i dag er det bare to metallgruver igjen produserer som jern, nikkel og titan. Denne delen av industrien har gradvis forvitret siden 70-tallet på grunn av lave metallpriser og lite letevirksomhet. I dag har metallprisen økt voldsomt. og det er sterk interesse for en rekke metallforekomster i Norge.5. Energimineraler

Selv om både olje, gass og torv hører med til energimineralene, er det bare kullproduksjonen på Svalbard som kommer med i denne statistikken. Prisen på kull har økt kraftig i takt med oljeprisen, og sammen med ny rasjonell produksjon har det gjort den tradisjonelt tapsbringende produksjonen svært lønnsomt. I fremtiden kan thorium, som har et potensial til å bli brukt til miljøvennlig kjernekraft, bli et nytt tilskudd til industrimineralene. Norge har verdens tredje største reserver.Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.