Beredskap i Norge

Norsk beredskap er finmasket og desentralisert – det er riktig, mener professor

De fleste land har en mer sentralisert beredskap enn Norge. Det er bred enighet i fagmiljøer om vår desentraliserte løsning fungerer godt.

De fleste kriser er lokale, det er en viktig grunn til at de finmaskete norske strukturen for beredskap og krisehåndtering fungerer godt, mener fagpersoner. Her fra redningsaksjonen i Gjerdrum desember 2020.
De fleste kriser er lokale, det er en viktig grunn til at de finmaskete norske strukturen for beredskap og krisehåndtering fungerer godt, mener fagpersoner. Her fra redningsaksjonen i Gjerdrum desember 2020. (Foto: Jin Yngland/ NTB)

De fleste land har en mer sentralisert beredskap enn Norge. Det er bred enighet i fagmiljøer om vår desentraliserte løsning fungerer godt.

Beredskap for krisehåndtering og samfunnssikkerhet her i Norge organisert etter saksområde, og deretter er det et hierarkisk system med regjeringen og fagdepartementene på høyeste nivå. Det fører til at det er mer enn 500 aktører, offentlige og private, som har et eller annet ansvar.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå