KRAFT

NorNed-kabelen strøk på eksamen igjen

Prestisjeprosjektet har en totalkostnad på om lag 4,6 milliarder kroner og er et samarbeid mellom Statnett og nederlandske TenneT.

– Det er i og for seg ikke uvanlig at det oppstår oppstartvansker på kabelprosjekter av denne størrelsen. Samtidig har ulike aktører begynt å forberede seg på kommersiell utnyttelse av kabelen fra starten av 2008, så dette er en forsinkelse vi gjerne skulle vært foruten, sier kommunikasjonsrådgiver Gunnar Romsaas i Statnett til TU.no.

Må skjøtes

Feilen ble konstatert under testing i helgen, og problemområdet ligger trolig omtrent midt mellom Norge og Nederland, omtrent 240 km fra norskekysten.

– Mannskaper vil undersøke skaden nærmere på stedet i kveld. Foreløpig er skadetypen ikke helt klarlagt. Men normalt vil reparasjonsarbeidet ta mellom 5 og 10 dager forutsatt gode værforhold, noe avhengig av hvilken type skjøteoperasjon som er nødvendig, sier Romsaas videre.

Nyreparert

Den 580 km lange kraftkabelen har trengt reparasjon også tidligere. En lignende test ble gjennomført i oktober, med samme resultat. Den gangen var problemet lokalisert rundt 160 km fra norskekysten.

Skjøtearbeidet støtte på problemer underveis på grunn av dårlige værforhold, og kabelen var ferdigreparert og klar til testing først fredag. Lørdag ble testen gjennomført, men avslørte altså nye feil.

Inntektstap

I Statnett har man foreløpig ikke full oversikt over hva forsinkelsene og reparasjonene vil koste i kroner og øre.

– Vi beregner nå hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få. Det dreier seg om reparasjonskostnader og tap av inntekt på grunn av forsinket framdrift, men mye avhenger av hvor lang tid reparasjonsarbeidet tar og videre framdrift i testingen. Utbyggingen som sådan har ikke overskredet budsjettene, understreker Romsaas.

Toveis

Hovedmålet med NorNed er å øke forsyningssikkerheten for strøm og gi mer stabile kraftpriser. Norge er 99 prosent av produksjonen basert på vannkraft, mens kraftforsyningen i Nederland hovedsakelig består av termisk kraft. Kabelen skal derfor gjøre Norge mindre avhengig av nedbørsmengden.

I tillegg har Nederland forbrukstopper i løpet av dagen, mens forbruket er lavere om kvelden. I Norge er forbruket over dagen relativt jevnt. Det betyr at norsk kraft kan dekke et behov i Nederland på dagen, mens kraften går motsatt vei om kvelden.

Hell i uhell

Med tomme norske vannmagasiner kan en feil på NorNed-kabelen med tilhørende manglende krafttilgang fra kontinentet gi negative utslag på strømregningen i norske husholdninger.

– Det er riktig. Fyllingsgraden er imidlertid høy i vannmagasinene i Norge denne vinteren, så det er lite eller ingenting som tyder at denne forsinkelsen vil merkes på kraftprisene i vinter, forsikrer Gunnar Romsaas.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.