MARITIM

Norled kjører gjerne på hydrogen, men ønsker teknologinøytralitet

Arbeiderpartiet mener staten må ta en aktiv rolle i hydrogen.

Nordleds MF «Hydra» er bygget for hydrogendrift, og får sine hydrogentanker på plass neste år.
Nordleds MF «Hydra» er bygget for hydrogendrift, og får sine hydrogentanker på plass neste år. Foto: Samferdselsfoto/Norled

Norled ønsker flere ferge- og hurtigbåtsamband med nullutslipp. Det kan gi norsk industri et teknologiforsprang og eksport til Europa.