Norled kjører gjerne på hydrogen, men ønsker teknologinøytralitet

Arbeiderpartiet mener staten må ta en aktiv rolle i hydrogen.

Norled kjører gjerne på hydrogen, men ønsker teknologinøytralitet
Nordleds MF «Hydra» er bygget for hydrogendrift, og får sine hydrogentanker på plass neste år. Foto: Samferdselsfoto/Norled

Norled ønsker flere ferge- og hurtigbåtsamband med nullutslipp. Det kan gi norsk industri et teknologiforsprang og eksport til Europa.