IKT

Norges største IKT-avtale

EDB Business Partner har inngått en avtale med Den norske Bank (DNB) om å overta DnBs høyt kvalifiserte driftsorganisasjon for IKT. De får dermed et bredt leveranseansvar for forretningskritiske IT-tjenester til DnB-konsernet. Avtalen er den største innen IT-outsourcing i Norge.

I en pressemelding skriver EDB Businesspartner at avtalen gir DnB tilgang til Norges tyngste driftsmiljø innen IT. EDB Business Partners andel av avtalen beløper seg til 1,8 milliarder kroner.

Flere partnere

Avtalen er en videreføring av intensjonsavtalen som ble tegnet mellom DnB og Telenor-alliansen i mai 2001. Alliansen består av Telenor, EDB Business Partner og Cap Gemini Ernst & Young. Telenor blir en viktig underleverandør av driftstjenester knyttet til bankens desentrale plattform og løsninger innen telekommunikasjon.

EDB Business Partner overtar eierskap og driftsansvaret for bankens IKT-virksomhet, herunder utstyr og personell, samt DnBs bygg på Sandsli utenfor Bergen. For dette betaler alliansen en initiell kjøpesum på 675 millioner kroner, hvorav EDB Business Partner bidrar med 470 millioner kroner.

DnBs driftsorganisasjon for IKT omfatter 190 ansatte i Oslo og Bergen. Fra 1. juli ble disse en del av EDB Teamco som er et heleid datterselskap av EDB Business Partner.

Store besparelser

For DnB vil avtalen bety en årlig besparelse på rundt 150 millioner kroner. – Dessuten har vi gjennom avtalen sikret oss en god og forutsigbar IT-drift til beste for konsernets forretningsområder, uttaler IT-direktør Runar Holen i DnB i pressemeldingen.

– Vi forventer å få skala og kostnadsfordeler på linje med Nordens største banker, tilgang til det siste i teknologiutvikling og stor frihet til å møte fremtidige endringsbehov.

Administrerende direktør Bjørn Carlsen i EDB Teamco tilføyer i den samme pressemeldingen: – Avtalen gjør oss til hovedleverandør av IT-tjenester til et stort og spennende konsern som er kjent for å ligge langt fremme når det gjelder forretningsmessig utnyttelse av IT. Gjør vi en god jobb er det et betydelig tilleggspotensial for fremtidig salg av andre produkter og tjenester til banken. Driftsmiljøet vi overtar styrker også våre forutsetninger for videre ekspansjon i Norden.

Les mer om: