Norges største havn er svensk

Dette er konklusjonen i en rapport hvor Marintek har tatt for seg virkninger av offentlige rammebetingelser for konkurranseforholdet innen godstransport på sjø, bane og vei i Norge.

I det videre arbeidet med Norges offentlige transportplan NTP bør sjøverts transport og nasjonalhavnene vies langt større oppmerksomhet, anser aktørene i transportbransjen.