Norges dypeste energibrønner skal levere inntil 100 kilowatt hver

Driftskostnaden vil ligge på rundt 5 til 10 øre per kWh, ifølge Rock Energy.

Norges dypeste energibrønner skal levere inntil 100 kilowatt hver
Ikke en helt vanlig brønnrigg: Det er store dimensjoner over boreriggen til Båsum som skal ned på nesten 2 kilometers dyp. Men ikke større enn at dette kan bli en mer vanlig måte å hente geovarme på som ikke trenger en varmepumpe på overflaten. Foto: Rock Energy

Energibrønner er ikke noe nytt i Norge. Et enormt antall varmepumper bruker kjølemedium som er varmet opp av bergvarme på 200 meters dyp. Der nede er det avhengig av et område med noen få plussgrader og det er ypperlig når man trenger et så varmt reservoar som mulig om vinteren.