MILJØ

- Norges beste renseanlegg

HJERTET: Ketel Lindeland (t.v.) skal drive renseanlegget. Her peker han på selve hjertet i prosessen hvor sanden separeres fra forurensningene og resirkuleres. Frank Haughom er enig i beskrivelsen.
HJERTET: Ketel Lindeland (t.v.) skal drive renseanlegget. Her peker han på selve hjertet i prosessen hvor sanden separeres fra forurensningene og resirkuleres. Frank Haughom er enig i beskrivelsen.Bilde: Leif Haaland

Vannkraft, sauer, hytter og helårs friluftsliv er noen av Sirdals varemerker. Og hyttebyggingen skyter stadig større fart. Samtidig skal EUs avløpsdirektiv oppfylles.

De tre gamle renseanleggene øverst i dalen ble derfor besluttet lagt ned og et flunkende nytt anlegg planlagt på Handeland. Det måtte bygges 20 kilometers hovedledning fra Ådneram ned til renseanlegget som nylig ble åpnet. Og anlegget tilfredsstiller alle EUs krav.

Nedenfor anlegget går det meste av vannet i Siravassdraget i tunnel til Tonstad kraftstasjon. Dermed vil ikke utslipp fra renseanlegget kunne skape problemer i vassdraget, selv ved lav regulert vannstand.

Topp innemiljø

Når du kommer inn i anlegget under full drift, snuser du forgjeves etter den tradisjonelle vondlukta. Innemiljøet er minst like rent som i et drikkevannsanlegg.

Det er fire grunner til at Lars Magnussen våget å antyde at anlegget ikke hadde sin like i landet. Det er kompakte prosesser, lukkede anlegg, prefabrikerte enheter - og dermed et meget godt innemiljø.

Snorklipp med dopapir

Selve renseanlegget kom på 25 millioner kroner. Totalt med overføringsledningene er det kalkulert med 60 millioner kroner. Ordfører Thor Jørgen Tjørhom sa da han åpnet anlegget at selv en kraftkommune ikke bare kan knipse frem så mye penger. Kommunen måtte på lånemarkedet. Åpningssermonien var symbolsikker nok: Ordføreren sløyfet den tradisjonelle saksen og rev av en toalettpapir-remse.

Men selv om anlegget er åpnet og i drift, kan innkjøringen ta et års tid. Driftsleder Ketel Lindeland kommer til å protokollere de daglige tilstandene og bygge opp en erfaringsbase.

-Tilstanden fra dag til dag varierer sterkt. Dette er største utfordringen med anlegget, sier kommunens prosjektleder, Frank Haughom. Siden avløp fra privathus vil stå for rundt 15% av belastningen og hytter 85%, vil anlegget ta mot svært varierende vannmengder. Grunnlasten fra husene blir rimelig jevn. Hyttene derimot kan variere fra nesten null til full belastning i påsken og ferietiden. Anlegget er dimensjonert for 5000 personekvivalenter (PE) og har en hydraulisk belastning på 7500 PE. Den utnyttes bare når hyttefolket er fullt representert i fjellheimen.

Fleksible prosesser

For å finne frem til de beste løsningene, engasjerte kommunen Sørlandskonsult. Løsningen ble å bygge en kompakt, tradisjonell industrihall og deretter installere prefabrikerte prosessenheter. Disse tankene er helt lukket. Avløpsvannet kommer ikke i kontakt med inneluften.

Anlegget er bygget med to parallelle linjer med mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. To linjer økte kostnaden, men ble valgt av sikkerhetsmessige og prosessmessige hensyn. Hver linje er dimensjonert for 82 kubikkmeter i timen. Det fleksible anlegget kan kjøre valgfritt automatisk en eller begge linjene både for biologisk og kjemisk trinn, avhengig av belastningen.

Det biologiske rensetrinnet har et volum på 2x65 kubikkmeter. Det er basert på en biofilmprosess fra Anox Kaldnes. Prosessen kan gå ved temperaturer helt ned til 5 grader C. Ved ekstremt lav belastning, og før toppbelastningsperioder, blir det dosert karbonkilde, eddiksyre.

Fnokk

Det kjemiske trinnet er basert på forsert sedimentering, oppholdstid åtte minutter. Sand tilsettes som ballast ved fnokkoppbyggingen etter tilsats av fellingskjemikalier. Polymer er brobygger mellom fnokker og sandpartiklene. Sanden blir skilt ut i en separator og resirkulert i anlegget.

Det mekaniske rensetrinnet har rister med tre millimeters spalteåpninger. Mengden avvannet slam vil bli rundt 300 kubikkmeter årlig.

Eksisterende hytter vil ikke bli pålagt å knytte seg til renseanlegget. Men alle hytter som nå bygges, må inn på anlegget dersom de er planlagt med innlagt vann.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.