Norge ser til Kina

Fram til november i fjor eksporterte norsk næringsliv varer for 2,1 milliarder kroner til Kina, mot 1,5 milliarder året før.

Salg av skip og oljeplattformer dominerer eksportstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå. Andre varer, som fisk, olje og ferdigvarer, utgjør drøyt 400 millioner kroner.

Norges Eksportråd tror norsk eksport til Kina vil fortsette å øke i årene framover.

- Den kinesiske økonomien er i sterk vekst, samtidig som medlemskapet i verdens handelsorganisasjon (WTO) gir bedre arbeidsforhold for utenlandske aktører. Nærmere 100 millioner kinesere har vestlig kjøpekraft, og derfor er det viktig å komme inn i Kina nå, uttaler Eksportrådets regiondirektør for Asia, Theis Ulriksen i en pressemelding.

Asiahandelen utgjør i dag drøyt ti prosent av den totale norske eksporten.

I slutten av januar reiser statsminister Kjell Magne Bondevik til Kina og Sør-Korea for å gjøre sine hoser grønne. Med seg har han 100 norske næringslivsledere.