Norge selger mer IKT til utlandet

Datamaskiner er den vanligste formen for IKT-import til Norge. Samtidig eksporterer vi mer og mer.
Datamaskiner er den vanligste formen for IKT-import til Norge. Samtidig eksporterer vi mer og mer. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
  • IT

Eksporten av IKT-varer steg 18 prosent i 2008, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Til sammen ble det eksportert IKT-varer for 18 milliarder kroner, en oppgang på 18 prosent fra året før.

Det var økning i eksport for alle IKT-varegruppene i 2008. Salg av elektroniske komponenter til utlandet gikk opp med hele 41 prosent fra 2007.

Import fortsatt størst

Norge har alltid hatt høyere import enn eksport av IKT-varer, men i 2008 var forskjellen på sitt laveste nivå siden 2004.

Importen av IKT falt for første gang siden 2002 i fjor. Likevel er IKT-importen over dobbelt så stor som eksporten.

Eksporten av elektroniske komponenter var derimot større enn importen for første gang siden 2002.

Norge importerte datamaskiner for 12, 9 milliarder kroner i fjor. Datamaskiner utgjorde dermed en tredjedel av IKT-importen.

Annerledes enn andre varer

Handelen med IKT-varer har utviklet seg annerledes enn handelen med tradisjonelle varer.

Den samlede eksporten av tradisjonelle varer (utenom råolje, naturgass, kondensat, skip og oljeplattformer) vokste med kun 7 prosent i fjor.

Fra 2002 til og med 2008 har eksporten av tradisjonelle varer utviklet seg i takt med importen - begge har økt med 80 prosent.

Eksporten av IKT-varer har tilsvarende steget med 67 prosent, mens importen kun har økt med 41 prosent.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå