SAMFUNN

Norge satt på gjerdet

Da den 18. Verdens energikonferanse gikk av stabelen 22.-25. oktober i Buenos Aires, Argentina var den norske deltakelsen nærmest fraværende.

– Det er grunn til å være bekymret for Norges renommé som energinasjon. Ønsker Norge som en stor energinasjon å fremstå som en særing i klassen? sier Agnar Aas, administrerende direktør i NVE og styremedlem i den norske komité av World Energy Council, som arrangerte konferansen .

I år kom det få norske bidrag i form av artikler som ble lagt frem på energikonferansen. Nesten ingen norske bedrifter deltok på den store Oil and Gas Expo-utstillingen som gikk parallelt med konferansen.

Aas mener alle i norsk energisektor vil tape på det dersom vi oppfattes som et land som ønsker å stå utenfor de tunge internasjonale fora. Dessuten trenger det kreative forskermiljøet i Norge slike møteplasser. For å kunne delta som fullverdig medlem av World Energy Council videre fremover, må Norge bli sterkere representert, hevder Aas.

– Deltakelse på Verdens energikonferanse burde være en selvfølge for Statkraft, Hydro Energi og Statoil, sier Sverre Aam, administrerende direktør i Sefas.

– Å presentere seks til åtte artikler på denne konferansen som går hvert tredje år, burde være et overkommelig ambisjonsnivå. Kraftselskapene burde dessuten gjøre et poeng av å ta med yngre krefter når de reiser ut for å sikre fremdrift og engasjement.

Les mer om: