SAMFUNNPOLITIKK

Norge med i EU-suksesser

Joachim Seehusen
2. feb. 2009 - 07:21

Norge har vært deltaker i 11 av de 40 mest suksessfulle forskningsprosjektene i EUs 6. rammeprogram.

Bok

EU-kommisjonen har gitt ut en bok med 40 suksesshistorier fra det 6. rammeprogrammet for forskning og utvikling kalt Research Europe. Dermed slår vi en rekke av EUs medlemsland ganske ettertrykkelig.

– Ja, Norge ligger langt over gjennomsnittet når det gjelder å få gjennomslag for søknadene, bekrefter Kari Kveseth, internasjonal direktør i Norges forskningsråd.

– Trenden er uendret for 7. rammeprogram som løper nå, sier hun.

Ingen norsk nano

Fire av de omtalte suksesshistoriene der norske forskere er innen næringsmidler og jordbruk og fiske, tre handler om energi, tre om miljø og ett om transport.

Norge er fraværende i historiene fra medisinsk forskning, industriell forskning og forskning innen nanoteknologi.

Les mer om: