KLIMA

Norge har best vann i verden

Store eller små fosser - det spiller liten rolle. Alt er kartlagt av NVE. Landets kraftpotensial er beregnet.
Store eller små fosser - det spiller liten rolle. Alt er kartlagt av NVE. Landets kraftpotensial er beregnet.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norske vannverk leverer vann med "tilfredsstillende hygienisk kvalitet" til 99 prosent av innbyggerne.

På topp

Så å si alle nordmenn som er tilknyttet kommunale vannverk, har dermed tilgang til kvalitetsvann.

- Sett i et fugleperspektiv er norsk vannforsyning blant de beste i verden, med nok vann til alle og gjennomgående god kvalitet. Å knytte norsk vannkvalitet generelt til ordet 'skandale', som enkelte aviser har gjort de siste dagene, blir derfor helt feil, sier Toril Hofshagen, assisterende direktør i Norvar, en interesse- og kompetanseorganisasjon for vann- og avløpssektoren.

Tallene gjelder bakterier i norsk vann. Færre har vann med riktig farge og pH-verdi. For dette er andelen henholdsvis 82 prosent og 70 prosent.

Folkehelseinstituttet anbefalte ikke UV-stråling

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.