Norge har best vann i verden

Store eller små fosser - det spiller liten rolle. Alt er kartlagt av NVE. Landets kraftpotensial er beregnet.
  • Klima

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norske vannverk leverer vann med "tilfredsstillende hygienisk kvalitet" til 99 prosent av innbyggerne.

På topp

Så å si alle nordmenn som er tilknyttet kommunale vannverk, har dermed tilgang til kvalitetsvann.

- Sett i et fugleperspektiv er norsk vannforsyning blant de beste i verden, med nok vann til alle og gjennomgående god kvalitet. Å knytte norsk vannkvalitet generelt til ordet 'skandale', som enkelte aviser har gjort de siste dagene, blir derfor helt feil, sier Toril Hofshagen, assisterende direktør i Norvar, en interesse- og kompetanseorganisasjon for vann- og avløpssektoren.

Tallene gjelder bakterier i norsk vann. Færre har vann med riktig farge og pH-verdi. For dette er andelen henholdsvis 82 prosent og 70 prosent.

Folkehelseinstituttet anbefalte ikke UV-stråling

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå