SAMFUNN

Norge føyde seg

Claude R. Olsen
24. sep. 2002 - 07:55

- Da oppfyller vi grensen for offentlig statsstøtte, sier finansminister Per Kristian Foss til Teknisk Ukeblad. De nye reglene for Skattefunn er klarert med ESA bekrefter Foss. Bare den skriftlige bekreftelsen gjenstår

Utover denne reduksjonen vil verken Foss eller nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen si noe om hvordan de øvrige uoverensstemmelsen med EUs regler blir løst.

Det går bl.a. på hvordan små og mellomstore bedrifter (SMB) skal defineres. Norge og EU har svært ulike regler her.

I Norge er en SMB-bedrift mye mindre både i antall ansatte, omsetning og kapital. Det er ikke noe problem i forhold til EU. Men EU har strenge regler for hvem som kan eie en støtteberettiget SMB.

Dersom et konsern eier mer enn 25 prosent faller bedriften utenfor reglene. Den endelige løsningen her vil regjeringen ikke presentere før i statsbudsjettet.