NETTARKIV

Norge er opsjonsjumbo

– Vårt mål har vært sammenligne skatteeffekten av et enkelt opsjonsprogram i de ulike landene. Undersøkelsen gjelder et nystartet, ikke børsnotert selskap, sier advokat Olav Mellingsæter i KPMG Law.

Forutsetninger

Mellingsæter la frem resultatene på et First Tuesday-møte i Oslo Børs 25. mai. Dette var riktignok ikke den første tirsdagen, men den siste torsdagen i mai siden dette var et ekstraordinært møte.

Mellingsæter tar forbehold for at det er gjort visse forutsetninger i hvert enkelt land for å få sammenlignbare tall.

For Norges del er de reviderte skattereglene for ansatteopsjoner som regjeringen la frem tidligere i vår, lagt til grunn.

Belgia best

Grunnlaget for undersøkelsen er at en ansatt får opsjoner på 1000 aksjer à 100 euro, at det er fem år fra tildeling til innløsing, at aksjens verdi ved innløsning er 500 euro – og at den ansatte selger aksjen året etter innløsning for 1000 euro. Den ansatte er enslig og tjener i snitt 70.000 euro gjennom hele perioden.

Belgia kommer klart best ut med nærmest null skatt på ansattes aksjeopsjoner, mens USA (California) kommer midt på treet.

Skatt ved tildeling

Skatt ved innløsning

Skatt ved salg

Sum

Totalt ansatt

Ansatt

Arb.giveravg.

Ansatt

Arb.giveravg.

Ansatt

Arb.giveravg.

Ansatt

Arb.giveravg.

og bedrift

Belgia

4 496

0

0

0

0

0

4 496

0

4 496

Tyskland

0

0

215 211

0

0

0

215 211

0

215 211

Nederland

0

0

240 000

0

0

0

240 000

0

240 000

USA

0

0

174 410

5 961

100 000

0

274 410

5 961

280 371

Sverige

11 000

6 584

0

0

264 000

0

275 000

6 584

281 584

Irland

0

0

184 000

0

100 000

0

284 000

0

284 000

Storbritannia

0

0

0

0

315 000

0

315 000

0

315 000

Danmark

11 062

0

0

0

351 750

0

362 812

0

362 812

NORGE

0

0

219 680

103 544

140 000

0

359 680

103 544

463 224

Les mer om: