Nordmenn er stresset

  • Arbeidsliv

Undersøkelsen viser at 31 prosent av norske arbeidstakere synes det er for mye stress på arbeidsplassen sin.

Bare sveitsere og svensker er mer stresset enn nordmenn.