Nordisk nettverk om laser

Målet for Nor-Las (Nordisk nettverk for laserbearbeiding) er å effektivisere utnyttingen av forskning og praktisk erfaring innen Norden.

- Samarbeidsprosjektet mellom forskningsinstitutter, universiteter og industri i de fem nordiske land ble startet 1. november 2001 med støtte fra Nordisk Industrifond.

For Norge, som dessverre henger litt etter, vil samarbeidet kunne bli særlig verdifullt, sier professor Einar Halmøy ved Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk på NTNU.

Nettstedet vil bli oppdatert med nyheter, teknisk informasjon, forskningsresultater, produkter og tjenester.

Samarbeidspartnerne i Nor-Las er Force Institute og Danmarks tekniske universitet, Danmark, Luleå universitet, Sverige, Lappeenranta universitet, Finland, Teknologisk institutt, Island og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Sintef i Norge.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå