KRAFT

Nordisk forum for toveiskommunikasjon

Bilde: Ill.: Telenor Cinclus
Finn Halvorsen
9. mai 2007 - 19:10

Disse er med:

Sintef Energiforskning (Norge)

VTT (Finland),

Elforsk (Sverige)

DEFU (Danmark)

Utbygging av toveiskommunikasjon er en stor og langsiktig investering som kan bli en betydelig økonomisk risiko for nettselskapene. Et organisert bransjesamarbeid vil forbedre situasjonen i form av felles krav til funksjonalitet og åpne og standardiserte protokoller for overføring av måleverdier.

Dette kan redusere både investeringskostnader, utbyggingskostnader og driftskostnader. Til tross for geografisk nærhet er det ingen regelmessige møter og fora mellom nettselskap og tilsvarende ingen felles kunnskaps- og erfaringsbase på nordisk nivå i dag.Målsetning

Det nordiske AMR-forumet vil ha som målsetning å harmonisere tekniske regler og lovmessige krav relatert til implementering og drift av AMR. Videre vil diskusjon og utvikling av felles synspunkter og strategi relatert til bruk av dataprotokoller for overføring av måleverdier og andre datatekniske aspekter stå sentralt.

Anbefaling av funksjonelle krav for AMR-systemer for å møte fremtidige markedsbehov og utveksling av erfaringer angående utbygging og drift av AMR mellom nordiske nettselskap vil også stå på kjøreplanen.Godt kartlagt

VTT og Sintef Energiforskning gjennomførte i 2005 en studie for Nordiske Regulatorer (NordReg) for å kartlegge potensielle tekniske barrierer som kunne hindre etablering av et felles marked.

I studiens konklusjoner ble det blant annet pekt på at det er mange likhetstrekk mellom de nordiske kraftmarkeder, men at det også er en del tekniske forskjeller, blant annet gjelder det krav til implementering av systemer for AMR.Nordisk kraftmarked

Det nordiske kraftmarkedet er et av de første internasjonale kraftsystemer som har utviklet seg til et velfungerende regionalt marked. Videre integrasjon og harmonisering av kraftmarkedet ble utpekt som en viktig strategisk målsetning av de Nordiske energiministrene i Akureyri-deklarasjonen i 2004. Videre har NordReg definert etablering av et felles nordisk kraftmarked for sluttbrukere som en viktig oppgave.

Prosjektet planlegger å organisere en åpen workshop i august 2007 i Stockholm for nettselskap, myndigheter, systemleverandører og andre aktuelle aktører i kraftbransjen.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.