ENERGI

Norden trues av atomkatastrofe

Dette skriver det danske ingeniørtidsskriftet Ingeniøren i siste nummer. Avfallsmagasinet på 40 hektar, tilsvarende 55 fotballbaner, inneholder 12 millioner kubikkmeter radioaktivt og tungmetallholdig avfall. Over 1200 tonn uran og 600 tonn thorium er lagret i magasinet ved den tidligere hemmelige byen Sillamäe, der det sovjetiske militæret inntil 1990 produserte materialer til sine kjernevåpen.

Også Norskekysten

Et stadig tilsig av vann til magasinet øker belastningen mot dikene. Kun en storm kan være nok til at de brister. Da utsettes millioner av finner, svensker, dansker og baltere rundt Østersjen for en kjernefysisk katastrofe i flere generasjoner framover, og forurensningen kan etter hvert finne veine fram til den norske kysten.

– Dette er utenfor vårt ansvarsområde, men vi følger med på utviklingen, sier rådgiver Finn Ugletveit hos Statens strålevern.

– Det pågår et internasjonalt prosjekt for å forsterke og kapsle inn magasinet, der de norske myndighetene i 1998 bevilget nærmere 18 millioner kroner av et totalbudsjett på rundt 150 millioner kroner. Ut over dette har ikke Utenriksdepartementet gitt signaler om at vi kommer til å engasjere oss nærmere fra norsk side, sier han. Også Norges geotekniske institutt er engasjert i geotekniske undersøkelser av grunnen rundt magasinet.

Lav levealder

I tillegg til det radioaktive avfallet, inneholder magasinet også giftige stoffer og metaller som aluminium, magnesium, titanium, strontium, mangan og flere andre stoffer. Sillamäe er et av Europas absolutt mest forurensede plasser. Levealderen på arbeiderne ved fabrikkene har vært helt nede i 35 år, på grunn av alle giftstoffene i miljøet.

Les mer om: