ENERGI

Nord Pool-seileren

Når det drar seg opp til sjøslag mellom den nordiske elbørsen Nord Pool og gigantenes elflåte i Europa, kommer Nord Pool-lederen Torger Lien til å være både ydmyk og innsatsvillig. Han ser dette som en utfordring og har klokkertro på Norden. Men han overvåker nøye hva kjempene i sør steller med – og ser for seg et konstruktivt samarbeid om markedsposisjoner.

Nord Pool har 60 energirike medarbeidere og er den første elbørs som fungerer – og den har vokst i styrke og kunnskap. Først i Norge og Sverige, siden Finland og når Danmark blir med 1. oktober, dekker den hele Norden.

Lien hevder at denne elbørsen ligger noen hestekrefter foran konkurrentene i kunnskap og erfaring. Nord Pool har en meget sunn økonomi og et forsprang innen forståelse, kompetanse og operasjon av systemer. Som eneste på verdensbasis har den fått elmarkedet til å fungere både innen fysisk og finansiell handel. Dette kan utnyttes i et europeisk samarbeid der Nord Pool ønsker innflytelse i et friere energimarked – som det tunge IT-selskap det er. Men med sin ledererfaring og utenrikskunnskap vil han ikke uten videre selge alle typer kunnskap til konkurrentene.

Det er et stort tankekors for den sosiale børsdirektøren – med NTH-hovedoppgave i dynamiske strømninger i gassrørledninger og en kjeller med EU-vin – at EUs 15 medlemsland greide å etablere et reguleringsregime for omsetning av energi raskere enn Norge for seg selv alene! Det svekker Nord Pools konkurransesituasjon. Hans krystallklare budskap til politikerne er: Få fart på saksbehandlingen så vi får like betingelser!

De andre nordiske landene rynker pannen over at Stortinget må avgjøre et eventuelt felles nordisk eierskap. Men med sunt diplomati vil Lien koordinere de fem nordiske rikene også i fremtiden. Og det blir han nødt til om han skal ha håp om en lykkelig fremtid i et europeisk el-fellesskap.

Blant Torger Liens unge minner flyter en seilbåt han til foreldrenes fortvilelse arvet. Øsekaret ble benyttet like flittig som rorkulten – og turene foregikk med livet som innsats. Dessuten arvet han en metalldreiebenk fra sin morfar, kirurgen. Ikke minst er den installert for å vekke oppriktig misunnelse blant venner. Han storkoser seg på kjøkkenet og imponerer kona og deres to tenåringsbarn med fransk kokkekunst og Østens velsmakende retter.

I tillegg til 16 år med mye reising i Norsk Hydro og et par år innen olje- og kjemi, har han både Oslo Teknisk Maritime Skole og maskinlinja på NTH i ryggen. Han trives godt når han forbereder årets seilturer med 36-foteren. Seiling er en viktig del av livet hans, og erfaringen med øsekaret borger for at han greier å berge Nord Pool trygt gjennom bølgene i kampen om posisjoner blant de kontinentale kraftgigantene i Europa.

Les mer om: