OLJE OG GASS

Nord-Norge prioriteres i 21. runde

1.PRIORIET: - Vi prioriterer aktivitet i Nordnorgei denne omgang, sier Terje Riis-Johansen.
1.PRIORIET: - Vi prioriterer aktivitet i Nordnorgei denne omgang, sier Terje Riis-Johansen. Bilde: Camilla Aadland
Anders J. Steensen
23. juni 2010 - 11:19

– Dette blir en Nord-Norge-runde, sier Terje Riis-Johansen. Han har allikevel latt være å utlyse fire blokker som opprinnelig var foreslått i Nordland V, blokker som ligger like nord for Norne-feltet og hvor oljeselskapene forventer at det finnes drivverdige forekomster av petroleum.

Enkelt

– Vi har tatt ut disse blokkene fordi de ligger tatt opp mot de sårbare områdene i Lofoten og Vesterålen. Vi må se på hva som skjer i Mexicogolfen og høste erfaringer derfra før vik kan utlyse disse områdene. De utlysningene vi nå gjør følger de vedtatte forvaltningsplanene for områdene, sier statsråden. Han legger til at arbeidet med utlysningene har vært ukomplisert.Nei til Nordsjøen

To planlagte blokker i Nordsjøen som skulle utlyses er trukket tilbake. Det betyr at det ikke tildeles noen nye blokker i Nordsjøen i denne omgang. – Vi har samtaler med IMO(Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen) for å finne riktige seilingsleder langs kysten. Derfor vil vi ikke åpne for aktivitet nå, sier Riis-Johansen.Ut på dypt vann

Totalt utlyses 43 blokker i Norskehavet. Mange hadde ventet at blokkene i dypvannsområdet lengst vest ikke hadde blitt utlyst nå på grunn av hendelsen i Mexicogolfen. På spørsmål om hvorfor de allikevel er med i denne konsesjonsrunden, svarer Terje Riis-Johansen at regjeringen følger situasjonen nøye.

– VI kjenner ikke hendelsesforløpet i Mexicogolfen. Vi vil bruke tiden fram til våren med faktagrunnlaget og basert på de kunnskaper vi får, vil vi tildele blokkene, sier han.

Ikke nok

Leder av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken er allikevel ikke fornøyd med utlysningene.

– Det er bra at de ikke går inn for alt de planla, men dette er langt fra nok, sier han til NRK.Sender Solheim

Riis-Johansen understreker at regjeringen er meget opptatt av hva som skjer sør for Louisiana.

– Både statsråd Erik Solheim og min statssekretær Ingrid Bjørnegåd vil reise til området for å lære. Dessuten har vi løpende kontakt med amerikanske myndigheter. I forbindelse med boring på dypt vann har vi fått forsikringer fra Petroleumstilsynet om at situasjonen i Norge er god. Med det forhindrer ikke at vi skal lære av det som skjer i Mexicogolfen.Markerer aktivitet

Hele 51 blokker utlyses i Barentshavet.

– Det gjør vi basert på de signaler vi har fått fra oljeselskapene og mulighetene for funn. Dessuten er det viktig å opprettholde en mer kontinuerlig aktivitet i Nordområdene. Dette vil sikre flere arbeidsplasser på land og tilstedeværelse i Barentshavet, sier Riis-Johansen.Ønsker våronn

– Det er fortsatt mange uoppdagete ressurser på norsk sokkel. Situasjonen er at vi i dag høster med\r enn vi sår. skal vi sikre de 200000 arbeidstakerne som er knyttet il oljeindustrien her i landet, må vi ha forutsigbarhet i aktivitetene. Nå er det mange år siden vi hadde det siste store funnet. Selv om vi har hatt sy\uksess med mange små funn er det allikevel viktig at det gjøres noen store funn. Hittil har verdiskapingen på norsk sokkel vært på 7000 milliarder kroner og skal vi sikre fortsatt høy aktivitet i framtiden må vi så. Vi trenger en våronn slik at vi kan høste verdiene, sier bonden Terje Riis-Johansen.

Les mer om: