Kontrakt ble signert av Regionvegsjef Torbjørn Naimak fra SVV og kontorleder Bodø Mona Ågnes fra Norconsult.

Norconsult skal prosjektere Rv 80

  • arkivnyheter
Prosjektet omfatter utarbeidelse av byggeplan, konkurransegrunnlag, arbeidstegninger og oppfølging i byggetiden for Rv 80 på strekningen Hunstadmoen-Thallekrysset. Strekningen på ca 4 km omfatter en 2-løps tunnel på ca 2750 m, et betydelig antall konstruksjoner og et omfattende veganlegg i dagen. Prosjektet medfører i tillegg betydelige endringer i eksisterende veg-, kryss- og trafikkløsninger.

For RV 80 Hunstadmoen – Thallekrysset vil prosjektledelsen og prosjektteamet sitte på et tverrfaglig kontor i Bodø. Prosjektleder fra Norconsult vil være sivilingeniør Stig André Knudsen. Planleggingen starter i oktober 2011, og prosjektet er planlagt ferdigstilt 01.07.2017.