Norconsult skal prosjektere Rv 80

Norconsult skal prosjektere Rv 80
Kontrakt ble signert av Regionvegsjef Torbjørn Naimak fra SVV og kontorleder Bodø Mona Ågnes fra Norconsult.


Prosjektet omfatter utarbeidelse av byggeplan, konkurransegrunnlag, arbeidstegninger og oppfølging i byggetiden for Rv 80 på strekningen Hunstadmoen-Thallekrysset. Strekningen på ca 4 km omfatter en 2-løps tunnel på ca 2750 m, et betydelig antall konstruksjoner og et omfattende veganlegg i dagen. Prosjektet medfører i tillegg betydelige endringer i eksisterende veg-, kryss- og trafikkløsninger.

For RV 80 Hunstadmoen – Thallekrysset vil prosjektledelsen og prosjektteamet sitte på et tverrfaglig kontor i Bodø. Prosjektleder fra Norconsult vil være sivilingeniør Stig André Knudsen. Planleggingen starter i oktober 2011, og prosjektet er planlagt ferdigstilt 01.07.2017.

Les mer om: