Nøkkelen til Norge

  • Forsvar

Festningen skal nemlig ivareta rollen som nasjonalt monument og styrkes som byområde for allmennheten på samme tid.

Nå er det åpnet en utstilling på Akershus. Den søker å gi svar på hvordan disse visjonene skal kunne kombineres.

På slutten av 1200-tallet ble Akershus festning anlagt ytterst på det strategiske Akersneset.Under kong Håkon V Magnusson (1270-1319) blir festningsverket "Nøkkelen til Norge".

700 år senere beslutter Stortinget at Forsvarets øverste ledelse skal huses på denne ærverdige festningen. Fra 2005 blir festningen på ny et kraftsenter for forsvarets strategiske, politiske og administrative ledelse.

Utstillingen er et samarbeid mellom Forsvarsmuseet, Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Forsvarsbygg Utbyggingsprosjektet. Den er åpen for alle.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå