IKT

Nødnett i 2009

Finn Halvorsen
5. nov. 2004 - 13:11

Det legges opp til en prosess med sikte på å ferdigstille et landsdekkende nett i løpet av 2009.

I første omgang foreslås utbygging av et område som omfatter politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.

Så snart evalueringen av det første utbyggingsområdet er gjennomført, vil Regjeringen komme tilbake til videre utbygging av resten av landet på grunnlag av denne evalueringen.

Justisminister Odd Einar Dørum sier at innføring av nødnettet er et viktig nasjonalt løft for å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap.

- Nødnettet er også begrunnet i daglige, operative behov i nød- og beredskapsetatene og nødvendig utskifting av gammelt utstyr, sier Dørum.

Prosjektet er et fellesprosjekt mellom Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. De bevilgningsmessige konsekvensene av forslaget vil gjøre seg gjeldende først i 2006.

Nasjonal utbygging er anslått til å koste 3,6 mrd. kroner. Regjeringen foreslår at anskaffelsen organiseres som et ordinært statlig kjøp og finansieres med investeringsbevilgninger over statsbudsjettet.

Les mer om: