KLIMA

Nobelkomiteens begrunnelse

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2007 skal deles, i to like store deler, mellom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) og Albert Arnold (Al) Gore jr. for deres innsats for å skape og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og for å legge grunnlag for de tiltakene som kreves for å motvirke disse endringene.

Varslene om endringer i det fremtidige klimaet på jorda må møtes med største alvor, og føre-var prinsippet må stå sentralt. Omfattende klimaendringer kan komme til å endre og true livsvilkårene for mye av menneskeslekta. De vil kunne medvirke til store folkeflyttinger og økt konkurranse om ressursene på jorda. Endringene vil legge særlig store byrder på de mest sårbare av statene i verden. Faren for voldelige konflikter og kriger i og mellom stater vil kunne øke.

Sterkere bevis

Med vitenskapelige rapporter har IPCC gjennom to tiår skapt en jevnt bredere faglig konsensus om sammenhengen mellom menneskelige aktiviteter og global oppvarming. Tusenvis av vitenskapsfolk og myndighetspersoner fra over 100 land har virket sammen til større avklaring av omfanget av oppvarmingen. Mens global oppvarming på 1980-tallet kunne stå som en interessant hypotese, kom det på 90-tallet sterkere bevis for et slikt syn. I de aller siste årene har sammenhengene blitt klarere og konsekvensene mer synlige.

Film og bøker

Gjennom lang tid har Al Gore vært en av de ledende miljøpolitikerne i verden. Tidlig ble han klar over de klimautfordringene som verden møter. Gjennom et sterkt engasjement med politisk arbeid, foredrag, filmer og bøker har han styrt kampen mot klimaendringene. Han er trolig den enkeltpersonen som har virket mest til å skape økt global forståelse for tiltak som er nødvendige.

Ved å gi Nobels fredspris for 2007 til IPCC og Al Gore ønsker Den Norske Nobelkomite å medvirke til et sterkere fokus på de prosesser og vedtak som synes nødvendige for å sikre det framtidige klimaet på jorda og med det redusere trusselen mot tryggheten til menneskene. Det kreves handling nå, før klimaendringene kommer ut av menneskelig kontroll.

©NTB

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.